DeFis søken etter å gjenskape finans må komme fra et fellesskapsbasert design

En enda mer omfattende DeFi-finansieringsmetode kan utruste de ubankede og også underbankede på midler som standardfinansiering ikke kan.

DeFis søken etter å gjenskape finans må komme fra et fellesskapsbasert design

Crypto har faktisk sett en økning i unike brukslikviditetsutvinning og også insentiver via metoder som Uniswap, Aave og alsoCompound. Nylig oppdager et helt nytt anlegg av DeFi 2.0-metoder som OlympusDAO, Alchemix og også Abracadabra helt nye metoder for løpe uten å slutte med symbolske insentiver.

For all utviklingen som skjer med desentraliserte systemer i krypto, slutter de fortsatt å jobbe for å åpne helt nye veier for økonomisk suksess for de mest marginaliserte. I sin eksisterende type fortsetter DeFi å være åpen bare for enkeltpersoner som for tiden har tilgang til det monetære systemet og også bor i nasjoner med solide pengemarkeder. Dette ser ut av realiteten at utviklingen av DeFi faktisk har vært spesifikt drevet av kryptodegener.

Etter hvert som DeFi 2.0 fortsetter å utvide, krever det å bryte gratis fra de historiske grunnlagene til et monetært system basert på utnyttelse og også fascisme. En umiddelbar måte er å revurdere finansieringsmetoder som trenger oversikkerhet og også sjekke ut enda flere fellesskapsbaserte versjoner for finansiering som utstyrer daglige enkeltpersoner.

Versjoner med oversikkerhet annonserer ikke pengetilskudd

Over 2 milliarder individer er uten bank eller underbank – mange kvinner, mennesker i nød og også unge. I sin eksisterende design er DeFi-finansieringsmetoder avhengig av oversikkerhet. Dette tyder på at for å håndtere et billån, må man forskuddsbetale sikkerhet som er av høyere verdi enn selve billånet.

For eksempel, for å oppnå 75 Ether (ETH) vel verdt av DAI på Aave, vil en kunde absolutt kreve å artikkel 100 ETH av sikkerhet. Lån-til-verdi proporsjoner gjennom DeFi metoder kan variere alt fra 20% til 90% avhengig av sikkerheten og også besittelse som oppnås. Oversikkerhet eksisterer for tre faktorer:

  • Underliggende sikkerhet er uforutsigbar.
  • Låntakere må motiveres til å betale tilbake finansiering i en tillitsløs setting der kredittpålitelighet er uidentifisert.
  • Protokoller er utviklet for enkeltpersoner som ønsker å fortsette å holde kryptoegenskapene sine samtidig som de får tilgang til likviditet.

I tilbakemeldinger har forskjellige DeFi-metoder faktisk sjekket ut tilnærminger både på og utenfor kjeden for å håndtere sikkerheter. Teknikker på kjeden består av flash-finansiering, NFT-sikkerhet (nonfungible token), belånt handel og også kryptososiale vurderinger. Tilnærminger utenfor kjeden består av tredjeparts farevurderinger/-godkjenninger, knyttet til kredittvurdering utenfor kjeden, bruk av individuelle nettverk og også tokenisering av eiendommer i den virkelige verden.

Disse ulike teknikkene hjelper likevel ikke de økonomisk utelatte DeFi-finansieringsenhetene. Flash-finansiering brukes til kryptohandel, og også NFT-sikkerhet må ha en egenskap som er ekstremt spekulativ (akkurat nå) eller tokenisering av et produkt som kanskje ikke alltid er viktig for en person som ikke er banket.

Det eksisterende anlegget med tilnærminger utenfor kjeden levert av team som Goldfinch, Centrifuge, Teller og også ReSource er alle rettet mot tjenester (som hjelper til med å garantere utgifter til behørig utholdenhet av utlånsinstitusjoner) eller enkeltpersoner som for øyeblikket har kredittvurdering. Krypto kredittvurdering bruk muligens en av de mest potensielle som ennå har integrerte hindringer. For det første kan kredittvurdering produsere de samme typene fritak som for tiden er i posisjon av standard kredittrapportsystemer. For det andre kan enkeltpersoner som er begrenset i kilder oppdage at det er utfordrende å lage en kryptokredittrapport når DeFi-metodene hovedsakelig er uoppnåelige. Samlet sett gjør DeFis rammeverk for oversikkerhet lite til utvikling av pengetilskudd i den spesifikke grad – tillegget drypper heller ned til tjenester som for øyeblikket er godtatt for.

Et fellesskapsbasert design for finansiering

DeFi-metoder kan bruke lokalnettverk og også revolverende kostnadsbesparelser og også kredittscoreorganisasjoner for å bedre håndtere økonomisk fritak. En fellesskapsbasert design til DeFi vil absolutt gjøre bruk av off-chain og også virkelige individuelle nettverk forbedret delt telling på, sammenlignbare levde opplevelser og også delte dedikasjoner. I USA eksisterer mye av disse omstendighetene i landkomponenter av nasjonen eller skyggeområder og ledes også av selskaper som Mission Asset Fund, indianske områdeutviklingsbanker og Boston Ujima-prosjektet. Og utenfor USA, en blomstrende fellesskap av fellesskapsbasert finansiering og også tilfeldige finansieringsteam er en viktig ressurs for de som ikke har bank og også underbanker. Denne utformingen av finans er ikke en helt ny sensasjon, men i stedet en retur til begynnelsen av finans uten mellommenn – et system basert på delte kilder og også verdt de DeFi-kravene å oppdage fra.

Et fellesskapsbasert DeFi-finansieringsdesign vil absolutt kreve å gi til rimelige mindre midler som består av mikrolån. For at dette skal være gjennomførbart, vil metoder helt sikkert kreve å drive lag 2 eller lag XNUMX kjeder med reduserte gasskostnader og også samarbeid med på rampe og også avkjørsel representanter som sentraler, leverandørnettverk og også diverse andre nabolagstjenester. I tillegg må DeFi-leveransemetodene være mobilvennlige, forutsatt at smarte enheter i betydelig grad ender opp med å bli nøkkelmetoden som enkeltpersoner får tilgang til økonomiske løsninger. Desktop-baserte applikasjoner med komplisert grensesnitt er bare ikke tjenesten.

874fc78ad56290ed1c4bb7fcab1c8c97 - DeFis søken etter å gjenskape finans må komme fra et fellesskapsbasert design - 11

DeFi kan være spesielt effektiv for små midler. Tradisjonelle låneinstitusjoner er ute av stand til å løse små midler på grunn av de høye utgiftene, som består av underwriting, vedlikehold av billån og også teknologisk hjelp. DeFi kan likevel automatisere overhengende utgifter unna via en desentralisert metode. Ved å konsentrere seg om rimelige finansieringer av mindre størrelse, kan DeFi-tilbyde metoder mye bedre dra nytte av off-chain-nettverk som kan stole på.

Dette kan gjøres av programmerere i tidlige jobber, borgere i administrasjonen av enda mer desentraliserte jobber, eller grunnleggende individer. For eksempel kan programmerere og også innbyggere hjelpe til med å produsere svømmebassenger i samarbeid med nabolagsselskaper der forbrukernes identifikasjoner gjenkjennes. Dette betyr at deltakerne kan se at de faktisk har sluttet å jobbe for å betale tilbake et billån. DeFi-programmerere, borgere eller enkeltpersoner kan likeledes hjelpe til med å utføre systemer der eksterne hendelser kan betale tilbake og også akkumulere et oppgjør på back-end i tilfelle kunden misligholder. For eksempel kan et selskap samarbeide med arbeidere for å utforme en plan der en kundes inntekt umiddelbart trekkes fra ved mislighold.

12392923ac8737d38f4a45cf2667fd16 - DeFis søken etter å gjenskape finans må komme fra et fellesskapsbasert design - 13

Oversikkerhet forutsetter feilaktig at sikkerhet er lett tilgjengelig. Fellesskapsbaserte DeFi-versjoner kan gjøre sikkerhet mye lettere tilgjengelig. En umiddelbar måte er å produsere stabile myntbaserte sikkerhetssystemer som trenger en redusert andel av billån. Oversikkerhet er bare nødvendig for å avgjøre lidenskap fordi verdien av sikkerheten forventes å forbli den samme.

Et stablecoin-basert system kan deretter knyttes til mye mer nåværende vekst i kredittscoredelegering ved metoder som Aave og Moola Credit delegation tillater likviditetsleverandører å flytte kredittscorene sine til en person til, det vil etter det være i stand til å håndtere en under- billån med sikkerhet. Bygge på dette konseptet, kan DeFi metoder tillate kredittscore delegering å bli slått sammen gjennom enkeltpersoner og også virksomheter. Dette betyr at områder kan ressurser nok ressurser med hverandre for å produsere enda mer varige kredittscore delegeringssjanser.

100818577999db397d80bc55ee75abf5 - DeFis søken etter å gjenskape finans må komme fra et fellesskapsbasert design - 15

Setter hver og en av disse sammen, kan ett mulig design for en mye mer omfattende DeFi-finansieringsmetode være følgende:

  • Enkeltpersoner og også bedrifter innenfor et område forskuddsbetaling $110 av DAI for sikkerhetstokenet. Etter det overlater de denne sikkerheten til et område med kjente forbrukere innenfor sine områder. Delegatorer kan se betalingsbakgrunnen til forbrukere i deres område.
  • Kunden (en kurvvever) bruker mobiltelefonen sin til å håndtere et DAI-billån på 100 USD med 10 % årlig lidenskap. Ved å bruke disse $100 tar hun et oppgjør med en leverandør i nabolaget for å skaffe nødvendige ting som mat.
  • På en måned har kunden faktisk tilbudt noen få av kurvene hennes. Etter det forvandler hun nabolagets fiat-penger hun skaffet til DAI og returnerer også billånet på $100 pluss $0.83 ($10 lidenskap atskilt med 12). Delegatorer i området blir informert når kunden faktisk har gjort opp billånet sitt. Hvis de holder billånet i mer enn ett år, vil de eller andre i området sikkert måtte stille mye mer sikkerhet eller fare for avvikling.
  • Kredittscoredelegatorene i området får lidenskapen basert på prosentandelen av $110 av sikkerheten de ga.

Denne billånsprosedyren er langt bedre enn en finansinstitusjons for deltakere i området. For det første vil en finansinstitusjon, som en mellommann, absolutt belaste betydelige kostnader for underwriting, vedlikehold og også diverse andre utgifter. Dette ville sikkert ha gjort billånet uoverkommelig for kurvfletteren. For det andre vil finansinstitusjonen sannsynligvis bruke litt tid på å finansiere og også gi billånet, og dermed utsette kunden fra å kjøpe nødvendige gjenstander. For det tredje, og kanskje også mest bemerkelsesverdig, vil finansinstitusjonen sannsynligvis ikke gi betydelige inntekter på grunn av den lille billånsdimensjonen. Som et resultat er det ikke sannsynlig at en finansinstitusjon helt sikkert også vil bruke pengeløsninger til kurvfletteren til å begynne med. DeFi-rammeverket produserer et system for små midler i det som sikkert ellers ville vært utfordrende eller vanskelig for standard økonomi.

Ser for seg en langt bedre DeFi for fremtiden

Forekomsten over er bare en mulig omstendighet og bruker også noen av de mye mer standard elementene til DeFi for å tilfredsstille eksisterende krav. Samfunnskonsentrert DeFi kan likevel gjøres mye mer effektivt. Ankerbedrifter eller ideelle organisasjoner kan tilby billånsforsikringer eller inkludere ekstra sikkerhet. I tillegg er en rentesats på 0 % mulig hvis DeFi-svømmebassenget er begrenset til deltakere i området, sammenlignet med kredittscoresirkler. Mange forskjellige andre valg er mulige med forskjellige grader av intrikathet.

Det er likevel viktig å merke seg at DeFi-finansiering ikke kan være den største inntekten for de som ikke har bank og også underbanker – som mikrofinans i fortiden, som ble hyllet som et middel for å unngå nød, er det betydelige begrensninger. Når det er sagt, kan DeFi-finansiering bidra til å tilby viktige daglige enheter for økonomisk styrking, og denne effekten kan ikke bagatelliseres.

DeFi er for tiden på jakt etter totalverdi sikret (TVL) i et marked som opplever eruptiv utvikling. Men å jage TVL gagner bare spesifikke individer, de som har ressurser til å overbestille uten å stresse over farene. En TVL-sentrert utviklingsmetode kan ende opp med å skade marginaliserte individer som igjen kan stå igjen ettersom individer med bred rekkevidde fortsetter å tjene penger på sitt brede utvalg. Vi må gå videre fra vår bruk av TVL som en statistikk for å måle suksess.

Den genuine kapasiteten til DeFi vil absolutt fungere som en endringsfaktor for en bredere omforming av finans rett til en som ikke er skruppelløs. Dette målet vil absolutt kreve at vi først og fremst gjenkjenner forsøkte og også reelle måter i hvilke områder håndtere fare og også likviditet i økonomisk lite ressurssvake områder. Å lære av dem vil absolutt tillate oss å etablere splitter nye systemer for DeFi å tilby ikke bare minoriteter, men mange. DeFi er ikke fullføringstilstand ennå en bevegelse i retning av delte kredittscore og også DAO-er. Dette er DeFi 2.0 vi desperat trenger.

Nikhil Raghuveera er en følgesvenn i metode og også fremgang ved Celo Foundation, hvor han konsentrerer seg om DeFi for brukssituasjoner i den virkelige verden og også økonomisk tillegg. Han er likeledes en Nonresident Fellow ved Atlantic Council's GeoTech og også GeoEconomicsCenters. Studiet hans ved Atlantic Council handler om desentralisert innovasjon og også knutepunktet mellom innovasjon, sosial ulikhet og også fascismesystemer. Nikhil har faktisk tidligere drevet med overvåkingsrådgivning, non-profit overvåking og også finansiell rådgivning.

Hver næringsdrivende som handler kryptovaluta på Binance-børsen, vil vite om den kommende innpumpingen av myntenes verdi for å tjene store fortjenester på kort tid.
Denne artikkelen inneholder instruksjoner om hvordan du finner ut når og hvilken mynt som skal delta i neste "Pumpe". Hver dag, samfunnet på Telegramkanal Crypto Pump Signals for Binance publiserer få gratissignaler daglig om den kommende «Pumpen» og rapporterer om vellykkede «Pumper» som har blitt fullført med suksess av arrangørene av VIP-fellesskapet.
Disse handelssignalene bidrar til å tjene fra 5% til 45% fortjeneste på bare noen få timer etter kjøp av myntene som er publisert på Telegram -kanalen "Crypto Pump Signals for Binance”. Tjener du allerede på å bruke disse handelssignalene? Hvis ikke, så prøv det! Vi ønsker deg lykke til med handel med kryptovaluta og ønsker å få samme fortjeneste som VIP -brukere av Crypto Pump Signals for Binance kanal.
Alex Sanders/ forfatter av artikkelen

Ekspert i markedsføring og investeringsprosjektledelse, finansanalytiker. Cryptocurrency trader, privat konsulent, samt forfatter av en rekke analytiske artikler om effektivt arbeid i kryptovalutamarkedet.

Binance pumpesignaler for kryptovaluta
Legg igjen en kommentar